ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ

ช่วยผู้ป่วยติดเตียง ช่วยโลกได้ง่ายๆ ด้วยการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก

ReFIT ปรับความนุ่มแน่นฟรี 1 เดือน

สินค้าที่ซื้อจาก mr.big ให้คุณปรับความนุ่มแน่นได้ฟรี 1 เดือนหลังจากวันที่ซื้อ เพื่อให้เหมาะกับสรีระมากที่สุด และลดของเสียและขยะจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานหรือถูกส่งคืน

ReCONDITION บริการทำความสะอาด

เมื่อถึงเวลาทำความสะอาดหมอน MR.BIG จะเตือนให้คุณนำหมอนมารับบริการทำความสะอาดด้วยเครื่องมือพิเศษ ที่ช่วยให้หมอนสะอาด นุ่มฟูเหมือนใหม่ และที่สำคัญไม่ทำให้ไมโครพลาสติก

ปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำอย่างที่มักจะเกิดกับการซักธรรมดา

ReNEW เปลี่ยนใบเก่าเป็นใบใหม่ในราคาสมาชิก

สินค้าที่หมดอายุสามารถนำกลับมาให้เรารีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุณสามารถซื้อหมอนใบใหม่ได้ในราคาสมาชิก

เป็นผู้สนับสนุนโครงการ "BIG HEART"

สินค้าทุกชิ้นที่คุณลงทะเบียน เท่ากับหมอน 1 ใบ ที่ mr.big จะเป็นตัวแทนคุณนำไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่มีความต้องการหมอนเพื่อจัดท่านอน ผู้ป่วยหลายแสนคนจะได้รับความช่วยเหลือจากการลงทะเบียนของคุณ