โครงการ Big Heart
mr.big เริ่มโครงการบิ๊กฮาร์ท เพื่อผู้ป่วยติดเตียงด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของคุณภาพการนอนที่ดี ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ซึ่งต้องนอนนานกว่าคนทั่วไป และยังเป็นครูของนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศ

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่จัดอยู่ในกลุ่มติดเตียงมากกว่า 300,000 ราย ยังไม่นับรวมผู้ป่วยติดเตียงจากกลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วยเด็กพิการแต่กำเนิด โดยมีทีมสาธารณสุขและนักกายภาพบำบัดในแต่ละพื้นที่เข้าดูแลหลังจากออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวต่อที่บ้าน แต่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากด้วยทีมเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จำกัด ทำให้การเข้าถึงสถานพยาบาลของคนไข้กลุ่มนี้มีความยากลำบาก การส่งเสริมสุขภาพด้วยการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ร่วมกับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของตัวผู้ป่วยและญาติ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการดูแลของทีม


mr.big ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนอน ที่ออกแบบโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพการนอนและป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการนอน จึงร่วมกับทีมนักกายภาพบำบัดชุมชนในแต่ละพื้นที่ มอบหมอนที่ใช้ในการจัดท่านอนและแนะนำการจัดท่านอนที่ถูกต้องให้กับญาติผู้ป่วย ด้วยความหวังจะช่วยป้องกันแผลกดทับ, ลดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มคุณภาพการนอนซึ่งเทียบได้กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง


Big Heart จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีกำหนดเวลา ไม่จำกัดจำนวน และจะขยายพื้นที่ต่อๆไป โดยทุกๆการซื้อหมอน 1 ใบ เราจะส่งมอบอีก 1 ใบ ให้กับผู้ป่วย เพื่อให้การนอนของลูกค้าทุกคน มีความหมายมากกว่าการพักผ่อนของตัวเอง


พวกเราทุกคนขอขอบคุณผู้ป่วยและญาติทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างดี, ขอขอบคุณนักกายภาพบำบัดชุมชนและทีมสาธารณสุขที่ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยในทุกๆด้าน และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับเรา


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด