เลือกแพ็กเกจราคาของคุณ

 • เตียงปรับระดับ Plan B

  3195฿
  ทุก ๆ เดือน
  Pay for 18 months
  มีอายุใช้งาน 18 เดือน
  • ประหยัดไป 1 งวด
  • ขนาด 6 ฟุตแบบแยกชิ้น (split king)
 • เตียงปรับระดับ Plan A

  4375฿
  ทุก ๆ เดือน
  Pay for 12 months
  มีอายุใช้งาน 12 เดือน
  • คุ้มสุด ประหยัดไป 3 งวด
  • ขนาด 6 ฟุตแบบแยกชิ้น (split king)
 • เตียงปรับระดับ Plan C

  2500฿
  ทุก ๆ เดือน
  Pay for 24 Months
  มีอายุใช้งาน 24 เดือน
  • จ่ายรายเดือนต่ำสุด
  • ขนาด 6 ฟุตแบบแยกชิ้น (split king)
 • เตียงปรับระดับ 3 ฟุต

  2400฿
  ทุก ๆ เดือน
  แบ่งชำระ 12 งวด
  มีอายุใช้งาน 12 เดือน
  • แบ่งจ่ายสบายกระเป๋า
 • เตียงปรับระดับ 3 ฟุต

  1750฿
  ทุก ๆ เดือน
  แบ่งจ่าย 18 งวด
  มีอายุใช้งาน 18 เดือน