คุณลอยตัวอยู่บนที่นอนหรือเปล่า

ถ้าใช่ แสดงว่าที่นอนแข็งเกินไป

คุณจมอยู่ในที่นอนหรือเปล่า

ถ้าใช่ แสดงว่าที่นอนนุ่มเกินไป

ที่นอนแข็งไป

นอนแล้วรู้สึกว่าตัวลอยเกินไป

สะโพกไม่จมลงในที่นอน

รู้สึกถึงแรงกดลงที่สะโพก

เวลานอนตะแคง หัวไหล่ไม่จม

รู้สึกถึงแรงกดที่หัวไฟล่

มีช่องว่างบริเวณเอว

ที่นอนที่พอดีกับสรีระ

นอนแล้วรู้สึกว่าตัวไม่จมเกินไป หรือลอยเกินไป

สะโพกจมลงในที่นอนเล็กน้อย

เวลานอนตะแคง หัวไหล่จมลงในที่นอนพอสมควร

ที่นอนที่นุ่มไป

นอนแล้วรู้สึกตัวจม

พลิกตัวยาก

อึดอัดจนอาจทำให้ร้อน

นอนตะแคงแล้วช่วงกล้างลำตัวงอ

หน้าท้องหด

พบกับแอ็ปหาคู่(ที่)นอน BestFIT

เราจับคู่คุณกับที่นอนที่เหมาะกับคุณด้วยแอ็ป BestFIT

ดูรายละเอียดที่นอนรุ่นต่างๆ ของ mr.big

Scroll Down

  • FeelAlive

  • FeelEmbrace