10-0006 copy.jpg

7-ZONE COMFORTER

ใช้บนที่นอนแน่น แต่ไม่ถึงกับแข็ง เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลให้แก่ผิวสัมผัสของที่นอน

ท้อปเปอร์ 7-Zone Comforter ช่วยปรับผิวของที่นอนให้นุ่มลงเพื่อให้นอนสบาย ออกแบบโดยนักกายภาพบำบัด และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว โดยลักษณะของท้อปเปอร์รุ่นนี้จะแบ่งเป็นโซน 7 โซน แต่ละโซนแน่นนุ่มไม่เท่ากันตามความโค้งเว้าและน้ำหนักตัวในแต่ละส่วน

  • ส่วน lumbar มีความแน่น และขนาดช่องที่แคบ เพื่อสอดรับกับช่วงเอวที่เว้าได้พอดี 

  • ส่วนสะโพก มีความแน่นน้อย และขนาดช่องที่แคบ ช่วยรับกับความโค้งของสะโพกและก้น

  • ส่วนขา มีความแน่นและมีขนาดกว้าง เพื่อรับกับข้อพับเข่า

ผลของการใช้ท้อปเปอร์ 7-Zone Comforter คือช่วยลดแรงกดทับระหว่างตัวกับที่นอนที่แข็งเกินไป ทำให้นอนสบายขึ้น 

3 โซนสำคัญ

7-Zone Comforter ถูกออกแบบให้มีความนุ่มแน่นของแต่ละโซนไม่เท่ากัน เพื่อชดเชยกับความโค้งเว้า และนำ้หนักของร่างกายแต่ละส่วนที่กดลงบนที่นอน

โซนลัมบา

Lumbar หรือกระดูกสันหลังช่วงเอวที่มีความเว้า บางคนมีลัมบาที่เว้ามากหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าหลังแอ่น บางคนมีลัมบาที่ไม่ค่อยเว้าหรือราบแบนหรือที่เราเรียกว่าหลังแบน 
ลัมบาที่ดีควรมีความเว้าพอประมาณ
โซนลัมบาของ 7-Zone Comforter มีความแน่นกว่าทุกโซนเพื่อหนุนรับกับความเว้าของลัมบา

โซนสะโพก

โซนสะโพกมีกระดูกที่ต้องดูแลหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นกระดูกสะโพก กระดูกซาครัม กระดูกก้นกบ
ส่วนนี้เป็นส่วนที่นูนใหญ่ 7-Zone Comforter โซนสะโพกจึงมีความหนาน้อยกว่าโซนลัมบา

โซนต้นขา

โซนต้นขาเป็นโซนที่เน้นให้มีความกว้างกว่าเพื่อรองรับช่วงขา มีความฟูนุ่ม การหนุนต้นขาจะช่วยผ่อนคลายหลังได้เป็นอย่างดี และไม่ทำให้เข่าแอ่น

POP 7-zone comforter-08_edited.jpg